W ramach kompleksowej obsługi Vent Energy Operator oferuje swoim Klientom również pełnienie funkcji Administratora farm wiatrowych.  
Oferta docelowo składa się z dwóch modułów:
    •    Usługa Nadzoru Technicznego,
    •    Obsługa Formalna.
Zakres obu modułów dostosowany jest do indywidualnych potrzeb Zamawiającego.
Istnieje również możliwość rozszerzenia zakresu oferty o obsługę prawną oraz księgową, a także o przygotowanie monitoringów środowiskowych (ornitologiczne i chiropterologiczne).

Moduł „Usługa Nadzoru Technicznego”
Do głównych czynności wchodzących w zakres tego modułu można wymienić:
    •    bieżącą kontrolę pracy siłowni poprzez zdalny monitoring wraz z pełną informacją o usterkach do serwisu i operatora sieci,
    •    egzekwowanie, rozliczania i kontrola akcji serwisowych,
    •    audyty techniczne,
    •    kontrolę nad pozostałymi elementami technicznymi infrastruktury energetycznej,
    •    stały kontakt z zakładem energetycznym w ramach pracy elektrowni wiatrowej w sieci,
    •    kontakt i współpraca z wykonawcą robót budowlanych.

Moduł „Obsługa Formalna”
Na ten moduł składają się następujące czynności:
    •    obsługa rozliczeń dot. sprzedaży energii elektrycznej,
    •    zarządzanie sprzedażą praw majątkowych tj. wnioski o wydanie świadectw pochodzenia, sprzedaż, wystawianie faktur, negocjacje i renegocjacje warunków  umowy sprzedaży, kontakty z biurem maklerskim,
    •    raporty dotyczące produktywności elektrowni na potrzeby banku,
    •    obsługa wszelkich kontraktów m.in. związanych z umowami dzierżawy, umowami z ubezpieczycielami, producentem turbin, odbiorcą energii itp.
    •    kontakty i współpraca z urzędami administracji państwowej w zakresie rozliczeń podatku od nieruchomości i uwarunkowań wynikających z decyzji administracyjnych,
    •    obsługa ubezpieczeniowa poprzez wyspecjalizowanego brokera ubezpieczeniowego,
    •    reprezentacja Zamawiającego podczas procesu likwidacji szkody.
Vent Energy Operator Sp. z o. o.
Tymienieckiego 20
90-349 Łódź
Polska
Tel. (+48) 42-233-69-90
Fax. (+48) 42-663-96-53

sekretariat@veo24.eu
NIP: 729-265-55-90
REGON: 100611611
KRS: 0000319653
  • veo
  • veo
  • veo
  • veo
  • veo