Projekt budowy 3 elektrowni wiatrowych Tacke TW 1,5s o łącznej mocy 4,5 MW realizowany był w okresie od kwietnia do listopada 2011.

W ramach pełnienia funkcji inwestora zastępczego VEO uczestniczyło w audycie technicznym turbin w pierwotnej lokalizacji na terenie Niemiec a następnie sprawowało nadzór nad ich prawidłowym demontażem i transportem do Polski.

Kolejne etapy projektu to m. in.:

 • przeprowadzenie formalno-prawnego procesu przygotowania projektu elektrowni do realizacji,
 • doradztwo przy wyborze wykonawców inwestycji oraz
 • ustanowienie kierownika budowy i inspektora nadzoru.
Do obowiązków VEO należało także przygotowanie, realizacja i kontrola budowy:
 • placów manewrowych oraz dróg dojazdowych,
 • zjazdów z drogi gminnej,
 • przyłączy energetycznych, stacji transformatorowych oraz sieci energetycznej średniego napięcia.

Vent Energy Operator Sp. z o. o.
Tymienieckiego 20
90-349 Łódź
Polska
Tel. (+48) 42-233-69-90
Fax. (+48) 42-663-96-53

sekretariat@veo24.eu
NIP: 729-265-55-90
REGON: 100611611
KRS: 0000319653
 • veo
 • veo
 • veo
 • veo
 • veo