Projekt w realizacji od marca 2012 r. Planowane zakończenie ma nastąpić w sierpniu 2013 r. Projekt swym zakresem obejmuje budowę 6 elektrowni wiatrowych VESTAS V80 o łącznej mocy 12 MW

VEO pełni funkcję inwestora zastępczego na etapie przygotowania i realizacji budowy elektrowni a także:

 • placów manewrowych oraz dróg dojazdowych,
 • zjazdów z drogi gminnej,
 • przyłączy energetycznych, stacji transformatorowych oraz sieci energetycznej średniego napięcia.

Do naszych obowiązków należy również:

 • przeprowadzenie formalno-prawnego procesu przygotowania projektu elektrowni do realizacji,
 • doradztwo przy wyborze wykonawców inwestycji,
 • sprawowanie nadzoru nad inwestycją,
 • ustanowienie inspektora nadzoru i kierownika budowy.
 • Vent Energy Operator Sp. z o. o.
  Tymienieckiego 20
  90-349 Łódź
  Polska
  Tel. (+48) 42-233-69-90
  Fax. (+48) 42-663-96-53

  sekretariat@veo24.eu
  NIP: 729-265-55-90
  REGON: 100611611
  KRS: 0000319653
  • veo
  • veo
  • veo
  • veo
  • veo