Projekt budowy 3 elektrowni wiatrowych Nordex N100 o łącznej mocy 7,5 MW realizowany był w okresie od grudnia 2011 do marca 2013 r.

Rolą VEO było pełnienie funkcji inwestora zastępczego na etapie przygotowania i realizacji budowy elektrowni a także:

 • placów manewrowych oraz dróg dojazdowych,
 • zjazdów z drogi gminnej,
 • przyłączy energetycznych, stacji transformatorowych oraz sieci energetycznej średniego napięcia.

Do naszych obowiązków należało również:

 • przeprowadzenie formalno-prawnego procesu przygotowania projektu elektrowni do realizacji,
 • doradztwo przy wyborze wykonawców inwestycji,
 • oraz sprawowanie nadzoru nad inwestycją.

Ponadto VEO aktywnie współpracowała z firmą doradczą przy pozyskiwaniu i rozliczaniu dotacji z funduszy UE dot. tego projektu.

Vent Energy Operator Sp. z o. o.
Tymienieckiego 20
90-349 Łódź
Polska
Tel. (+48) 42-233-69-90
Fax. (+48) 42-663-96-53

sekretariat@veo24.eu
NIP: 729-265-55-90
REGON: 100611611
KRS: 0000319653
 • veo
 • veo
 • veo
 • veo
 • veo