1. Inwestor zastępczy na etapie przygotowania i realizacji budowy:
a)  elektrowni wiatrowej Vensys 77 (1,5 MW),
b)  placów manewrowych,
c)  dróg dojazdowych,
d)  zjazdów z drogi gminnej,
e)  przyłączy energetycznych,
f)  stacji transformatorowych,
g)  sieci energetycznej średniego napięcia.
2. Negocjacje z producentami turbin,
3. Przeprowadzenie formalno-prawnego procesu przygotowania projektu elektrowni do realizacji,
4. Doradztwo przy wyborze wykonawców inwestycji,
5. Sprawowanie nadzoru nad realizacją inwestycji,
6. Ustanowienie kierownika budowy.

Vent Energy Operator Sp. z o. o.
Tymienieckiego 20
90-349 Łódź
Polska
Tel. (+48) 42-233-69-90
Fax. (+48) 42-663-96-53

sekretariat@veo24.eu
NIP: 729-265-55-90
REGON: 100611611
KRS: 0000319653
  • veo
  • veo
  • veo
  • veo
  • veo