1. Inwestor zastępczy na etapie przygotowania i realizacji budowy:
  1. 2 elektrowni wiatrowych Vensys 77 (1,5 MW),
  2. placów manewrowych,
  3. dróg dojazdowych,
  4. zjazdów z drogi gminnej,
  5. przyłączy energetycznych,
  6. stacji transformatorowych,
  7. sieci energetycznej średniego napięcia.
 2. Przeprowadzenie formalno-prawnego procesu przygotowania projektu elektrowni do realizacji,
 3. Sprawowanie nadzoru nad realizacją inwestycji.

Vent Energy Operator Sp. z o. o.
Tymienieckiego 20
90-349 Łódź
Polska
Tel. (+48) 42-233-69-90
Fax. (+48) 42-663-96-53

sekretariat@veo24.eu
NIP: 729-265-55-90
REGON: 100611611
KRS: 0000319653
 • veo
 • veo
 • veo
 • veo
 • veo