Naszą wiedzą i doświadczeniem staramy się również dzielić udzielając Naszym Klientom specjalistycznych konsultacji technicznych. Przeprowadzane przez Nas audyty pomogą zarówno  dokonać zakupu właściwej turbiny wiatrowej, uzyskać kompleksową opinie dla banków lub ubezpieczycieli a także ocenią prawidłowość przygotowania projektów budowlanych
i energetycznych pod planowane farmy wiatrowe.

Audyt stanu technicznego turbin
Umowy serwisowe
Przed podjęciem stałej współpracy wykonujemy audyt, który pozwala na zdiagnozowanie aktualnego stanu technicznego i sprecyzowanie zaleceń niezbędnych czynności/napraw.

Zakup
Inwestycja w elektrownię wiatrową wymaga zaangażowania stosunkowo dużych kapitałów w związku z tym zalecamy skrupulatne sprawdzenie stanu technicznego interesującej maszyny. Pozwoli to na uniknięcie zakupu turbiny, której stan techniczny nie jest właściwy.
W ramach audytów wykonywane są standardowe czynności przeglądu. Ponadto, badana jest kompletność dokumentacji technicznej, opisywana jest dotychczasowa historia napraw i przeglądów oraz określony jest współczynnik dostępności.

Zgodność funkcjonowania i eksploatacji elektrowni z obowiązującymi przepisami i wytycznymi operatora obsługującego przyłącze energetyczne

Konsultacje energetyczne i budowlane
Oferujemy pełen zakres konsultacji w zakresie projektów budowlanych i energetycznych.
Vent Energy Operator Sp. z o. o.
Tymienieckiego 20
90-349 Łódź
Polska
Tel. (+48) 42-233-69-90
Fax. (+48) 42-663-96-53

sekretariat@veo24.eu
NIP: 729-265-55-90
REGON: 100611611
KRS: 0000319653
  • veo
  • veo
  • veo
  • veo
  • veo