Konsultacje techniczne

Naszą wiedzą i doświadczeniem staramy się również dzielić udzielając Naszym Klientom specjalistycznych konsultacji technicznych. Przeprowadzane przez Nas audyty pomogą zarówno  dokonać zakupu właściwej turbiny wiatrowej, uzyskać kompleksową opinie dla banków lub ubezpieczycieli a także ocenią prawidłowość przygotowania projektów budowlanych i energetycznych pod planowane farmy wiatrowe. Audyt stanu technicznego turbin

Umowy serwisowe
Przed podjęciem stałej współpracy wykonujemy audyt, który pozwala na zdiagnozowanie aktualnego stanu technicznego i sprecyzowanie zaleceń niezbędnych czynności/napraw.

Zakup
Inwestycja w elektrownię wiatrową wymaga zaangażowania stosunkowo dużych kapitałów w związku z tym zalecamy skrupulatne sprawdzenie stanu technicznego interesującej maszyny. Pozwoli to na uniknięcie zakupu turbiny, której stan techniczny nie jest właściwy.
W ramach audytów wykonywane są standardowe czynności przeglądu. Ponadto, badana jest kompletność dokumentacji technicznej, opisywana jest dotychczasowa historia napraw i przeglądów oraz określony jest współczynnik dostępności.

Zgodność funkcjonowania i eksploatacji elektrowni z obowiązującymi przepisami i wytycznymi operatora obsługującego przyłącze energetyczne

Konsultacje energetyczne i budowlane
Oferujemy pełen zakres konsultacji w zakresie projektów budowlanych i energetycznych.