Zastępstwo inwestycyjne

świadczone przez naszą Spółkę to nic innego jak prowadzenie całego procesu budowy farmy wiatrowej na zlecenie Zamawiającego. Tym samym Inwestor korzystając z naszych usług może mieć pewność że wszelkie etapy budowy zostaną wykonane należycie i przy zachowaniu ustalonego harmonogramu.
Zastępstwo inwestycyjne to dla każdego Inwestora nieoceniona pomoc gdyż, pełniąc obowiązki Inwestora Zastępczego zapewniamy m.in.:
  • reprezentowanie Zamawiającego w rozmowach i negocjacjach z producentami turbin wiatrowych, a w końcowym etapie podpisanie umowy na ich dostawę,
  • kompleksowe przeprowadzenie formalno-prawnego procesu przygotowania projektu elektrowni wiatrowej do realizacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę,
  • ewentualne przeprowadzenie procesu do uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę,
  • pomoc i doradztwo przy wyborze wykonawców inwestycji oraz asysta przy zawieraniu umów, a także pomoc w przygotowaniu umowy zabezpieczającej interesy Zamawiającego,
  • zlecenie prac w zakresie zamówień publicznych,
  • współpraca z firmą doradczą przy pozyskiwaniu i rozliczaniu dotacji z funduszy UE,
  • zatrudnienie inspektora nadzoru i prowadzenie nadzoru w imieniu Zamawiającego,
  • zatrudnienie i ustanowienie kierownika budowy,
  • opracowanie instrukcji ruchu i eksploatacji  urządzeń, instalacji i sieci zgodnie z warunkami przyłączenia.