Administrowanie farmą wiatrową

W ramach kompleksowej obsługi VEO24 oferuje swoim Klientom również pełnienie funkcji Administratora farm wiatrowych.

Oferta docelowo składa się z dwóch modułów:
•    Usługa Nadzoru Technicznego,
•    Obsługa Formalna.

Zakres obu modułów dostosowany jest do indywidualnych potrzeb Zamawiającego.
Istnieje również możliwość rozszerzenia zakresu oferty o obsługę prawną oraz księgową, a także o przygotowanie monitoringów środowiskowych (ornitologiczne i chiropterologiczne).

Moduł „Usługa Nadzoru Technicznego”
Do głównych czynności wchodzących w zakres tego modułu można wymienić:
•    bieżącą kontrolę pracy siłowni poprzez zdalny monitoring wraz z pełną informacją o usterkach do serwisu i operatora sieci,
•    egzekwowanie, rozliczania i kontrola akcji serwisowych,
•    audyty techniczne,
•    kontrolę nad pozostałymi elementami technicznymi infrastruktury energetycznej,
•    stały kontakt z zakładem energetycznym w ramach pracy elektrowni wiatrowej w sieci,
•    kontakt i współpraca z wykonawcą robót budowlanych.

Moduł „Obsługa Formalna”
Na ten moduł składają się następujące czynności:
•    obsługa rozliczeń dot. sprzedaży energii elektrycznej,
•    zarządzanie sprzedażą praw majątkowych tj. wnioski o wydanie świadectw pochodzenia, sprzedaż, wystawianie faktur, negocjacje i renegocjacje warunków  umowy sprzedaży, kontakty z biurem maklerskim,
•    raporty dotyczące produktywności elektrowni na potrzeby banku,
•    obsługa wszelkich kontraktów m.in. związanych z umowami dzierżawy, umowami z ubezpieczycielami, producentem turbin, odbiorcą energii itp.
•    kontakty i współpraca z urzędami administracji państwowej w zakresie rozliczeń podatku od nieruchomości i uwarunkowań wynikających z decyzji administracyjnych,
•    obsługa ubezpieczeniowa poprzez wyspecjalizowanego brokera ubezpieczeniowego,
•    reprezentacja Zamawiającego podczas procesu likwidacji szkody.