Zastępstwo inwestycyjne świadczone przez naszą Spółkę to nic innego jak prowadzenie całego procesu budowy farmy wiatrowej na zlecenie Zamawiającego. Tym samym Inwestor korzystając z naszych usług może mieć pewność że wszelkie etapy budowy zostaną wykonane należycie i przy zachowaniu ustalonego harmonogramu.
Zastępstwo inwestycyjne to dla każdego Inwestora nieoceniona pomoc gdyż, pełniąc obowiązki Inwestora Zastępczego zapewniamy m.in.:
 • reprezentowanie Zamawiającego w rozmowach i negocjacjach z producentami turbin wiatrowych, a w końcowym etapie podpisanie umowy na ich dostawę,
 • kompleksowe przeprowadzenie formalno-prawnego procesu przygotowania projektu elektrowni wiatrowej do realizacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę,
 • ewentualne przeprowadzenie procesu do uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę,
 • pomoc i doradztwo przy wyborze wykonawców inwestycji oraz asysta przy zawieraniu umów, a także pomoc w przygotowaniu umowy zabezpieczającej interesy Zamawiającego,
 • zlecenie prac w zakresie zamówień publicznych,
 • współpraca z firmą doradczą przy pozyskiwaniu i rozliczaniu dotacji z funduszy UE,
 • zatrudnienie inspektora nadzoru i prowadzenie nadzoru w imieniu Zamawiającego,
 • zatrudnienie i ustanowienie kierownika budowy,
 • opracowanie instrukcji ruchu i eksploatacji  urządzeń, instalacji i sieci zgodnie z warunkami przyłączenia.
Vent Energy Operator Sp. z o. o.
Tymienieckiego 20
90-349 Łódź
Polska
Tel. (+48) 42-233-69-90
Fax. (+48) 42-663-96-53

sekretariat@veo24.eu
NIP: 729-265-55-90
REGON: 100611611
KRS: 0000319653
 • veo
 • veo
 • veo
 • veo
 • veo